โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมนูหลัก
No title

ติดต่อสอบถามปัญหา
No title

Social Network
No title

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

มีอะไรใหม่ใน LocalSchool V 5.45

Untitled Document

 ..................... Up Date Now 26_10_2015 .........................
เพื่อให้โปรแกรมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โปรแกรม LocalSchool V.5.45 จะทำงานร่วมกับ Window 7 ได้ดี

1. New โปรแกรม LocalSchool V.5.45 New 26_10_2015 Download Click Here
2. คู่มือโปรแกรม LocalSchool V.5 Download Click Here
3. แก้ปัญหากรณีไม่สามารถลงทะเบียนสถานศึกษาผ่านระบบ Internet ได้ Download Click Here
4. โปรแกรม LocalSchool V.5.30 WinXP สำหรับใช้ติดตั้งกับ WindowXP Download Click Here
5. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง : แจ้งการเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติ่ม
    ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551Click Here
6. File นำเข้าคะแนน O-Net DownLoad  Click Here
7. ไฟล์แก้ไข กรณี Print ปพ.2 (ประกาศนียบัตร) ไม่ตรงช่องครับ และ ปพ.3  
     7.1  ดาวโหลด File  LocalSchoolV5.exe
     7.2  Copy ไฟล์ที่ดาวโหลด ไปวางทับใน
            C:\LocalSchool5\ **Replace เลยครับ. ไฟล์ มีขนาดเพิ่มขึ้นประมาณ 1K
     7.3 เรียบร้อย..ลองรันโปรแกรมตามปรกติครับ   Download Click Here

 PT05

Untitled Document

ปถ.05 ของท่านผู้อำนวยการ พุทธรัตน นัยวิกุล  พร้อมคู่มือการแก้ไขปัญหาครับ

1.   ไฟล์ ปถ. 05  ระดับ มัธยมและประถม
2.   คู่มือการแก้ปัญหา

 แนวปฎิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

1.  แนวปฎิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่ีพลเมือง ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 (Click Here)
2.  แนวปฎิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (Click Here)
3.  แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เป็นเอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนำ
     ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ประกอบไปด้วย จุดเน้น ผลการเรียนรู้
     คำอธิบายรายวิชา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ (Click Here)
4.  เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อนำไปขยายผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป (Click Here)
ข่าวการศึกษา


แบบสำรวจข้อมูล
No title

No title

ถิ่นไทยในป่ากว้าง       ห่างไกล
แสงวัฒนธรรม           ส่องบ้าง
เห็นเทียนอยู่รำไร        เล่มหนึ่ง
ครูนั่นแหละอาจสร้างเสกให้ชัชวาล 

   หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 2494

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
communicate
No title
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ส่วนวิชาการและมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย   อาคาร 5 ชั้น 3 ถนนนครราชสีมาแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กทม. 10300เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต