โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมนูหลัก
เมนูนี้มีปัญหา
ติดต่อสอบถามปัญหา
No title

Social Network
No title

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 53 บุคคลทั่วไป และ 4 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
<% ' Generated by Easy HTML To Any Script Converter Response.Write "" & vbCrLf Response.Write "" & vbCrLf Response.Write "" & vbCrLf Response.Write "" & vbCrLf Response.Write "Untitled Document" & vbCrLf Response.Write "" & vbCrLf Response.Write "" & vbCrLf Response.Write "" & vbCrLf Response.Write "

Localschool V.5.30 Update 03_03_2558 New

" & vbCrLf Response.Write "" & vbCrLf Response.Write " " & vbCrLf Response.Write " " & vbCrLf Response.Write " " & vbCrLf Response.Write " " & vbCrLf Response.Write " " & vbCrLf Response.Write " " & vbCrLf Response.Write " " & vbCrLf Response.Write " " & vbCrLf Response.Write " " & vbCrLf Response.Write "
 


" & vbCrLf Response.Write " 1.  Download  Localschool V.5.30 Update 03_03_2558 New   Click Here

" & vbCrLf Response.Write "

2.  Download Manual  Localschool V.5  Click Here

" & vbCrLf Response.Write "

3.  เธเธฃเธ“เธตเน„เธกเนˆเธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ–เธฅเธ‡เธ—เธฐเน€เธšเธตเธขเธ™เน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™เธœเนˆเธฒเธ™เธฃเธฐเธšเธšเน€เธ„เธฃเธทเธญเธ‚เนˆเธฒเธขเน„เธ”เน‰ Click Here

" & vbCrLf Response.Write "" & vbCrLf Response.Write "" & vbCrLf %>


ยังไม่มีข้อมูล


ลงทะเบียนแล้ว Error

Untitled Document

หากสมาชิกพบปัญหา Error ต่างๆและไม่สามารถลงทะเบียนโรงเรียนผ่านระบบเครือข่ายได้
คลิกที่นี่ Download Click HerePT05

Untitled Document

ปถ.05 ของท่านผู้อำนวยการ พุทธรัตน นัยวิกุล  พร้อมคู่มือการแก้ไขปัญหาครับ

1.   ไฟล์ ปถ. 05  ระดับ มัธยมและประถม
2.   คู่มือการแก้ปัญหา

 แนวปฎิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

1.  แนวปฎิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่ีพลเมือง ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 (Click Here)
2.  แนวปฎิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (Click Here)
3.  แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เป็นเอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนำ
     ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ประกอบไปด้วย จุดเน้น ผลการเรียนรู้
     คำอธิบายรายวิชา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ (Click Here)
4.  เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อนำไปขยายผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป (Click Here)
ข่าวการศึกษา


No title


ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

แบบสำรวจข้อมูล
No title

No title

ถิ่นไทยในป่ากว้าง       ห่างไกล
แสงวัฒนธรรม           ส่องบ้าง
เห็นเทียนอยู่รำไร        เล่มหนึ่ง
ครูนั่นแหละอาจสร้างเสกให้ชัชวาล 

   หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 2494

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
communicate
No title
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ส่วนวิชาการและมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย   อาคาร 5 ชั้น 3 ถนนนครราชสีมาแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กทม. 10300เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต